Soms loop je vast in je werk of je leven en is het fijn dat er even iemand met je meeloopt om samen te ontdekken hoe je weer verder kunt. Of je wilt een doel bereiken en wilt daar samen met een deskundige begeleider naartoe werken. Daarbij kun je denken aan:

 • Iets gaan doen dat je graag wilt, maar (nog) niet durft, van spreken in het openbaar tot een verandering van (loop)baan of lifestyle. Bijvoorbeeld omdat je denkt dat het je toch niet gaat lukken of dat je geen keuzes hebt.
 • Je zelfvertrouwen vergroten, effectiever communiceren op je werk of privé, effectiever zijn in je (professionele) gedrag of beslissingen nemen die je leven veranderen.
 • Flexibeler omgaan met stress, angst, piekeren, faalangst, perfectionisme. Leven met meer gemak.
 • Meer leven vanuit je waarden dan vanuit wat je van jezelf moet, of vanuit (wat je denkt dat) je omgeving van je verwacht.
 • Een wat meer positieve, open, vrolijke en speelse levenshouding, waarin jezelf met meer mildheid behandelt en bekijkt.
 • Voorkomen of herstellen van klachten van chronische stress of burn-out.

Werkwijze
Samen gaan we je coachvraag duidelijk maken en kijken we wat je nodig hebt op je pad naar die verandering en hoe je stappen kunt gaan zetten. Mijn aanpak is warm, betrokken, direct en kenmerkt zich door een flinke dosis humor. Je zult merken dat ik als Deep Listener eerst vooral luister en aansluit. Ik volg en begeleid je in jouw eigen proces en vertrouw erop dat je de antwoorden al in je hebt: jij komt tot inzichten, oplossingen en plannen die bij jou passen. Bij stress- en burn-out problematiek zal ik in de eerste fase, waarin we vooral de fysieke uitputting aanpakken, je wat meer bij de hand nemen.

Afhankelijk van je coachvraag kan ik gebruikmaken van werkwijzen uit:

 • Acceptance & Commitment Therapy, dat is gericht op psychologische flexibiliteit bij vragen die te maken hebben met overmatige behoefte aan controle (chronische stress, burn-out, piekeren, faalangst, perfectionisme). ACT is een nieuwe vorm van Gedragstherapie. Binnen ACT leer je om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor ben je in staat om je aandacht te richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven. ACT zorgt voor een vrolijke, speelse levenshouding, waarbij alle angst en pijn die inherent is aan het leven op de koop toe wordt genomen. ACT bestaat uit 8 modules verspreid over 8 of meer weken waarbij je ook altijd thuis oefent.
 • CSR-Methode, een psycho-biologische aanpak voor het begrijpen, diagnosticeren en behandelen van stressgerelateerde problematiek. Dat betekent dat je wordt gecoacht op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche. De klachten die horen bij overspanning en burnout ontstaan immers niet van de ene dag op de andere. Het is het resultaat van een langdurig en progressief proces van mentale en fysieke uitputting.  ‘CSR’ staat voor Chronische Stress Reversal: het terugdraaien en herstellen van de (ziekmakende) effecten van chronische stress. Het is een wetenschappelijk onderbouwde aanpak. De intake gebeurt met een vragenlijst en het laten maken van een psycho-fysiologische stressmeting. Daarna maken we samen een plan van aanpak. Hierbij kan ik voor aanvullende ondersteunende therapie doorverwijzen naar bijvoorbeeld fysiotherapie, haptonomie of  psychosomatische oefentherapie. In de eerste fase gaat het om stopzetting van de roofbouw, om afname van lichamelijke en psychische klachten, en om herstel door te (leren) ontspannen en de batterij weer op te laden. Je krijgt inzicht in het ontstaan, de instandhouding en hoe je weer kunt herstellen van het Chronisch Stress Syndroom, en natuurlijk ook hoe je het voor de toekomst kunt voorkomen met gezond zelfmanagement. Zodra je voldoende bent hersteld werken we aan je reïntegratie. Met jouw instemming kan ik zo nodig contact opnemen met je werkgever en/of bedrijfsarts voor informatie en afstemming.
 • Mental Space Psychology – gaat ervan uit dat de ruimte het primaire organiserende principe van het brein is. Dat al onze ervaringen zich voordoen in de ruimte in en om ons lichaam. En waar dingen zich bevinden, bepaalt of we ze ons kunnen herinneren, of we ze van elkaar kunnen onderscheiden en of we er logische verbanden tussen kunnen zien. Dit geeft inzicht in hoe psychologische problemen tot bepaalde symptomen leiden. Door technieken te gebruiken van belichaamde simulatie kun je de ruimtelijke beleving van herinneringen en kennis in het brein projecteren op de ruimte om je heen en kun je deze veranderen (bijv. door het veranderen van plek, grootte, kleur, geluid, geur, gevoel) en in deze nieuwe en neutrale of positief helpende vorm opslaan in je brein. MSP is een vorm van NLP die coach en cliënt de mogelijkheid geeft om snel, precies en ruimtelijk te werken aan belemmeringen. Het wordt o.a. ingezet bij het oplossen van ‘belemmerende’ relaties (privé en professioneel), rouw- en verlies, angst, depressie, trauma en ongezonde eetpatronen. Er loopt momenteel wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van MSP-behandeling bij depressie en eetstoornissen.
 • NLP – Neuro Linguistisch Programmeren, waarmee je leert hoe je door middel van taal en communicatie invloed krijgt op onbewuste breinprocessen. Het gaat over hoe je zintuigen informatie opvangen, hoe je deze informatie verder verwerkt en hoe dit zich uit via je gedrag. Als je je meer bewust bent van hoe je de dingen doet, kun je leren meer regie te krijgen over je leven. Of je nu je zelfvertrouwen wilt vergroten, effectief wilt communiceren of beslissingen wilt nemen die je leven veranderen. Je kent vast wel de uitspraak: ‘Als je doet wat je altijd hebt gedaan, zul je krijgen wat je altijd hebt gekregen.’ Ben je daar tevreden over? Ga er vooral mee door. Ben je (nog) niet tevreden? Doe dan wat anders. NLP reikt je hiervoor extra mogelijkheden aan die je kunt toepassen in alle mogelijke contexten. Denk aan je werk, je relatie, je familie en gezin en je sociale netwerken. Een NLP-interventie kan al effectief zijn in één tot 2 sessies, afhankelijk van de coachvraag.
 • Zelfcompassie en Mindfulness.
  Zelfcompassie betekent dat je warm en begripvol bent tegen jezelf wanneer je lijdt of wanneer je faalt of je tekort voelt schieten, in plaats van je gevoelens te negeren of jezelf onder te dompelen in zelfkritiek.
  Mindfulness leert je op een accepterende manier om te gaan met alles dat zich aandient in het leven van alledag, de leuke en minder leuke dingen. Je kunt gedurende het proces dus ook irritatie, ongeduld, frustratie, boosheid en ook verdriet tegengekomen. En ook onrust. Want je staat vaak voor het eerst stil bij gedachten en gevoelens die je voorheen liever wegstopte. Dus verwacht niet dat je door mindfulness en zelfcompassie beoefening onmiddellijk rust zult vinden of meteen minder stress zult hebben. Maar door te blijven oefenen komt die rust er wel steeds meer. Test je hier jouw mate van zelf-compassie en mindfulness.

Neem contact op voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek. Als je besluit in coaching te gaan, betaal je € 90,- incl. btw per sessie. Bedrijven betalen € 135,- per uur voor losse gesprekken. Voor langere trajecten wordt een pakketprijs afgesproken. Coachingstrajecten bij (het voorkomen van) stress en burn-out worden veelal door de werkgever betaald. Als dat niet het geval is, en je met stress/burn-out klachten wordt doorverwezen door je huisarts, zijn de kosten aftrekbaar voor de belasting.

Ik vind dat coaching voor iedereen bereikbaar moet zijn, ongeacht het inkomen. Daarom heb ik heb een speciale regeling als je minder draagkrachtig bent.