Zelfcompassie oefening

Het is zo gemakkelijk om hard te zijn voor onszelf. We hebben bij tijd en wijle nodig om beter te worden in zelfcompassie. In dit filmpje een oefening over hoe je de stemmen van zelfkastijding het zwijgen op kunt leggen. En over hoe je de rol van zelfzorg voor een goed en rijk leven kunt leren waarderen.

Lees meer blogs over mildheid  en compassie