Generositeit - Kwaliteit 8 - Vreugde - Re-Minding MIndfulness Training + Coaching Utrecht

Generositeit: stap 8 voor meer vreugde in je leven

Compassie is noodzakelijk voor het ervaren van levensvreugde, maar op zichzelf niet genoeg. Het geeft de impuls om anderen te helpen, maar de actie die daaruit volgt is generositeit. Over het algemeen ervaren we dat geven aan anderen meer vreugde schenkt dan het ontvangen van anderen. Geven, delen, dingen doen voor anderen vormen een belangrijke component van onze zingeving. Het is een uiting van onze onderlinge verbondenheid en gedeelde menselijkheid.

Generositeit is universeel

Beoefening van generositeit, ook wel vrijgevigheid genoemd, is zo essentieel dat ze in veel wereldreligies is geformaliseerd en verplicht. Vaak bestaat dit uit het geven van materiële zaken: geld, voedsel, tegenwoordig ook steeds vaker: tijd, werk en talent, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. Wat al deze religies goed hebben begrepen is dat we alleen kunnen overleven als we elkaar helpen. En dat is een principe dat je ook kunt onderschrijven als je niet een religie aanhangt.

Generositeit: het drievoudige pad

In het Boeddhisme worden drie vormen van generositeit onderscheiden.

1. Geven van materiële zaken

Niets kan een vervanging zijn voor het helpen de nog altijd aanwezige ongelijkheid en ongerechtigheid in onze wereld te verminderen. Hoe je ook materiële hulp geeft, in tijd, talent, goederen of geld, dit is het allereerste begin van een wekelijkse of zelfs dagelijkse oefening in alert zijn op hoe je jouw rijkdom kunt delen en aan anderen kunt geven.

2. ‘Vrijheid van angst’ geven

Dit kan gaan over onderdak bieden of bescherming, raad of troost. Dit is hoe we ons tijd en aandacht aan anderen kunnen geven. Wie heeft vandaag jouw aanwezigheid nodig? Naar wie kan je vandaag uitreiken en je compassie, zorg en ondersteuning aanbieden?

3. Spiritueel geven

Je hoeft geen heilige te zijn of een spiritueel leider om op deze manier te geven. Deze vorm van geven gaat over het delen van wijsheid en het geven van onderwijs aan wie dat nodig heeft. Het kan echter ook gaan over anderen helpen vreugdevoller te zijn door de generositeit van jouw spirit, door voor te leven wat je in de wereld wilt zien. Bijvoorbeeld door te glimlachen naar iedereen die je tegenkomt. Door jouw aanwezigheid positief en energie-gevend te laten zijn. Jouw positieve invloed kan in jouw kring van invloed het verschil maken en weer aanstekelijk werken op hoe anderen hun invloed inzetten.

Volgende keer: alle acht kwaliteiten van geest en hart in één meditatie

Deze meditatie zal je helpen om gemakkelijker de hindernissen op je levenspad te nemen. Het helpt je om zelfs bij tegenslagen de moed niet te verliezen en de rijkdom van onze menselijke ervaring – positief en negatief – te appreciëren.

Alle artikelen over meer vreugde in je leven
Meer artikelen over mindfulness
Alle artikelen over mildheid en compassie
Meer oefeningen