Perspectief - Kwaliteit 1 - Vreugde - Re-Minding MIndfulness Training + Coaching Utrecht

Perspectief: stap 1 voor meer vreugde in je leven

Wat maakt dat sommige mensen van nature bijna altijd, licht, vreugdevol en gelukkig door het leven gaan en anderen zich steeds afvragen wanneer dat nou komt, dat geluk? Streven naar vreugde en geluk op zich werkt niet. We denken dan namelijk te vaak dat we gelukkiger worden van meer genot of bezit. Dat is echter een doodlopende weg. Het geheim van gelukkige mensen is dat ze juist geen geluk najagen. In plaats daarvan cultiveren ze acht kwaliteiten van geest (perspectief, bescheidenheid, humor, acceptatie) en hart (vergevingsgezindheid, dankbaarheid, compassie, vrijgevigheid).

In dit artikel en de komende 7 artikelen vind je korte oefeningen om deze acht kwaliteiten, ook wel de acht pilaren van vreugde genoemd,  in jezelf te cultiveren.

Kwaliteit 1: Perspectief

Meditatie op zichzelf is al een manier om je perspectief te verschuiven van reageren vanuit emotie naar een meer weloverwogen manier van reageren. Een breder perspectief op zaken krijgen is mogelijk door bewust een stap terug te nemen uit de situatie en het grotere plaatje te zien. Wetenschappers noemen dit zelf-distantie. Ze bedoelen hiermee: afstand nemen tot jezelf en je eigen problemen, emoties en gedachten observeren in plaats van erin verstrikt te raken. Het vermindert de stress-respons en negatieve emoties. Het maakt je creatiever en socialer in het vinden van oplossingen.

Voorbij het eigenbelang

Het bredere perspectief helpt je ook om verder te kijken dan je beperkte en directe eigenbelang. Het zorgt ervoor dat je ook de belangen van anderen mee kunt nemen in je overwegingen.

Perspectief: een oefening in zelf-distantie

Ga rustig en ontspannen rechtop in je stoel zitten, je kruin opgericht naar het plafond. Je mag je ogen sluiten of licht geloken, met je blik circa anderhalve meter van je af op de grond gericht. Je voeten staan stevig op de vloer. Voel even hoe je hier nu zit, geaard. Nu gaan we beginnen.

  1. Denk na over een situatie of probleem waar je nu mee te maken hebt.
  2. Beschrijf het probleem aan jezelf alsof het iemand anders overkomt. Doe dat hardop en in de derde persoon of door het noemen van je naam in plaats van ik, me of mijn: ”Harriët heeft het gevoel dat zij…. Zij wil….
  3. Beeld je in hoe dit probleem eruit ziet over een week, een jaar of zelfs over 10 jaar. Heeft het dan nog steeds dezelfde impact op je? Zal je je het dan nog herinneren? Wat heb je tegen die tijd geleerd van deze ervaring?
  4. Bekijk je leven vanuit een universeel perspectief. Kijk naar je angsten en frustraties vanuit het perspectief van eeuwigheid en gedeelde menselijkheid. En kijk naar alle mensen die bij je probleem zijn betrokken: zij hebben even veel waarde als jijzelf en verdienen liefde en respect. Vraag dan hoe de oplossing van jouw probleem jullie allen kan dienen.

Boosheid, irritatie: verander van perspectief

Je kunt deze oefening voor uiteenlopende problemen gebruiken waarbij je heftige negatieve emoties ten opzichte van anderen ervaart. Als je bijvoorbeeld het gevoel hebt dat je onrecht is aangedaan of als je je ergert aan het gedrag van anderen.

Volgende week: bescheidenheid

Volgende week zal ik een oefening geven om je perspectief op jezelf te veranderen. We gaan het dan hebben over bescheidenheid. Deze kwaliteit helpt je om isolatie, veroordeling en onverschilligheid te bestrijden.

Lees over alle 8 stappen op weg naar meer vreugde en geluk in je leven

Meer artikelen over mindfulness

Meer artikelen over mildheid en compassie

Meer oefeningen