Bescheidenheid - Kwaliteit 2 - Vreugde - Re-Minding MIndfulness Training + Coaching Utrecht

Bescheidenheid: stap 2 voor meer vreugde in je leven

Een gezond perspectief op jezelf bereik je door bescheidenheid te cultiveren. Dit helpt je om isolatie, veroordeling en onverschilligheid te bestrijden.

In het vorige artikel in deze serie over de 8 stappen naar meer geluk en vreugde in je leven, heb ik geschreven over het nut van een breder perspectief op onze problemen. Een breder perspectief op jezelf is de tweede stap op die weg.

Kwaliteit 2: Bescheidenheid

De kwaliteit van geest die we bescheidenheid noemen helpt je om je te herinneren dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Het helpt je niet in de val te stappen van gevoelens van isolatie, van anderen veroordelen en van onverschilligheid ten opzichte van anderen. Het ondersteunt het besef dat je slecht één van de meer dan zeven biljoen mensen op aarde bent. Dat het niet allemaal draait om jou, maar om ons allen gezamenlijk. En dat we als mens meer overeenkomsten hebben met elkaar dan verschillen. Geen van ons is vrij van lijden en we hebben allemaal de wens gelukkig te zijn en vrij van lijden. Het is goed te beseffen dat we dat ook allemaal verdienen, slechts door nu op aarde te zijn. Ongeacht huidskleur, land van herkomst, geslacht, geaardheid enzovoort.

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en kunnen het alleen als we het samen doen.

Bescheidenheid: een oefening in zelf-perspectief

1. Reflecteer over alle mensen die verantwoordelijk zijn voor jouw leven.

Denk aan je ouders die je het leven hebben gegeven, de leraren die je je kennis hebben bijgebracht, de mensen die jouw voedsel hebben verbouwd of je kleren hebben vervaardigd en de talloze anderen die verantwoordelijk zijn voor dat je jouw leven kunt leven zoals je nu dagelijks doet.

Denk nu aan de mensen die alle dingen die we zo gewoon vinden hebben ontdekt of bedacht. Huizen, auto’s, medicijnen, computers en internet, winkels, woonwijken en parken, snelwegen en wandelpaden, keukengerei, voedselrecepten, ga zo maar door.

Denk aan alle voorouders die moesten leven en overleven zodat jij geboren kon worden. Die zware tijden moesten doorstaan zoals honger, watersnood en oorlog, zodat jij je huidige leven kunt leven.

Denk nu aan de familie en vrienden die jouw leven zin en betekenis geven.

2. Open je hart en ervaar liefde en dankbaarheid voor al deze mensen.

Ervaar de enorme vreugde en dankbaarheid die voortkomt uit dat je nu in contact bent met alles dat jou is gegeven door al die mensen.

Realiseer je hoezeer we afhankelijk zijn van anderen. Hoe kwetsbaar en zwak we in ons eentje zijn en hoe sterk in onze saamhorigheid.

Wanneer is bescheidenheid oefenen zinvol?

Deze oefening helpt je wanneer je het gevoel hebt er alleen voor te staan of wanneer je eenzaamheid ervaart. Je afgescheiden voelen van anderen kan zich ook uiten in dat je anderen steeds beoordeelt of veroordeelt. Of nog erger, mensen zonder meer afwijst omdat ze op een bepaalde manier verschillend zijn van jou. Of dat nou gaat over kleine dingen, zoals een andere smaak in kleding, of grotere, zoals opleiding, inkomen, dialect, huiskleur, herkomst, leefstijl enzovoort. En als je merkt dat je eigenlijk helemaal geen liefde of waardering meer kunt opbrengen voor anderen, ook dan is deze oefening zinvol.

Volgende keer: humor

Vaak denken we dat je van nature humor hebt of niet. Maar niets is minder waar. Humor is ook afhankelijk van hoe je naar jezelf en de wereld kijkt, dus een vorm van perspectief. Het vermogen om onszelf te lachen en de ironische en humoristische kanten te zien van ons leven, kun je trainen. In januari zal ik daar mijn volgende artikel aan wijden.

Lees over alle 8 stappen op weg naar meer vreugde en geluk in je leven

Meer artikelen over mindfulness

Meer artikelen over mildheid en compassie

Meer oefeningen