stilteretraite - Re-Minding Mindfulness Training + Coaching

Stilteretraite

Bij een mindfulness- of stilteretraite staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid centraal. Het is een intensieve training van een weekend tot een week waarbij je het vermogen traint op een erkennende, niet-oordelende manier gewaar te zijn wat zich in het nu in of aan je voordoet.
Je neemt als het ware vakantie van het gewone leven waarin de nadruk meer ligt op doen en presteren; je ontwikkelt de kunst van het zijn met wat zich voordoet. Dat doe je meestal in een programma van afwisselend zit- en loopmeditaties, vaak van 06.00 – 22.00 uur, inclusief ontbijt, lunch, diner en corveediensten in aandacht. Om dit vermogen tot opmerkzaamheid goed tot bloei te laten komen worden doorgaans allerlei praktische trainingregels gehanteerd.

Communiceren kost energie

Stilteretraite betekent ook echt dat je de tijd zo veel mogelijk in stilte doorbrengt en alleen communiceert als het werkelijk functioneel is. In het begin ervaren deelnemers dat zo in stilte samen zijn meestal als best lastig en onwennig, terwijl ze aan het einde van een retraite doorgaans aangeven dat ze het heerlijk hebben gevonden. Communicatie blijkt enorm veel energie te kosten, veel meer dan je gewoonlijk beseft. Door alleen al stil te zijn ervaar je een oase van rust door lichamelijke en verbale afzondering. Dus geen telefoons, tablets, niet lezen of schrijven. Alleen maar zijn met wat is, al is het ongemak met de stilte of verveling omdat er geen afleiding is.
 
Ik ben vanaf vanmiddag tot en met volgende week vrijdag offline en op retraite. Ik hoop dat jij de komende week ook ergens de stilte zult ontmoeten, al is het maar voor een moment. Geniet ervan!